“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын XV олимпиадын тест

“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын олимпиадад оролцогч оюутнуудад чиглэл өгөх зорилгоор 2019 оны олимпиадын тестийг оруулж байна.