N04, 1998

Агуулга

Theoretical Overview of the interrelationship of the Economic Growth and Population PDF
Д.Ганхуяг 1-4
Current reproductive health status and intervations being taken PDF
И.Даваадорж 5-11
Status of women in Mongolia PDF
Ц.Болормаа 12-22
Theoretical framework of living standard PDF
Ч.Бямбадорж 23-26
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал авч буй арга хэмжээ PDF
И.Даваадорж 27-34
Шилжилтийн үедэх жендерийн асуудал PDF
А.Солонго 35-48
Монгол дахь ядуурлын дүр төрх, хүрээ тэлэлт PDF
Б.Энхцэцэг 49-58
Хүн ам ба нөхөн үржихүй PDF
Н.Гэрэлсүрэн 59-62
Хүний хөгжлийн санхүүжилт PDF
Д.Цэрэнпил 63-67
Хүн амын таваарын эргэлтийн статистик судалгааны асуудалд PDF
С.Хандсүрэн 68-75
Монгол улсын хүн амын өсөлтөд гарч буй хүн ам зүйн хямрал PDF
Ц.Цэдэв 76-80
Зах зээлийн харилцаанд шилжих үеийн баруун аймгийн хүн ам зүйн зарим онцлог PDF
Г.Нямдаваа, М.Баянтөр, Ч.Нармандах 81-87
Архидан согтуурал гэр бүлд хэрхэн нөлөөлж байгааг 500-н өрхийн хүрээнд судалсан судалгааны дүн PDF
Д.Энхжаргал 88-94