N03, 1997

Агуулга

Female participatian in labour force: levels, trends and diffrences in Mongolia PDF
П.Гансүх 1-14
Child survival – Whose priority it ? PDF
П.Цэцгээ 15-19
Монгол улсын хүн амын тооллого нь хүн амын мэдээллийн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг мөн PDF
Ц.Цэдэв 20-23
Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн бэлгийн замын үрэвсэлт өвчний байдал PDF
Ө.Жүгдэр, С.Дэмбэрэлсүрэн 20-23
Хүний хөгжлийн санхүүжилт PDF
Д.Цэрэнпил 30-37
Монгол: Хүн амын бүс нутгийн хэтийн төлөв байдал PDF
Ц.Болормаа 38-49
Монголын эдийн засгийн хөгжил ба ядуурал PDF
Б.Энхцэцэг 50-59
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн эсрэг талаарх ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг PDF
А.Солонго 60-70
Баяд угсаатны хүн ам зүйн судалгаа PDF
О.Сүхбаатар 71-87
Нийслэл дахь гэмт хэргийн төлөв байдал, хандлага PDF
Д.Дашжав 88-97
Ховд аймгийн хүн амын газар зүйн зарим асуудал PDF
М.Баянтөр, Ч.Нармандах 98-101
Монгол улсын хот тосгоны эрх зүйн зарим асуудал PDF
М.Баянтөр, Д.Эрдэнэцэцэг 102-106