N20, 2011

Агуулга

Хүн амын хэрэглээ: Худалдаа, бизнес орчны шинжилгээ, түүний үр дүн PDF
С.Хандсүрэн, С.Бурмаа 7-15
Монгол улсын эрчим хүчний салбарын талаарх олон нийтийн үзэл бодол PDF
Б. Мөнхжаргал 16-29
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн өнөөгийн байдал PDF
Д.Чимгээ 30-39
Хүн ам зүйн цонх нээгдэх үеийн төрөлтийг дэмжих боломжууд PDF
Б. Энхцэцэг 41-47
Гадаадад ажил эрхлэхийн төлөөх шилжих хөдөлгөөн: Хүн ам зүйн тулгамдсан асуудлууд PDF
А. Солонго 48-52
Factors affecting child mortality in Mongolia (RHS 2008) PDF
Chimgee D., Shinoda M., Kurosaki Y. and Tachiiri K. 55-60
Nutrient consumption and poverty in Mongolia PDF
Б.Мөнхжаргал 61-73
Information sources and decisions for housing products and services: A examination in the emerging market of Mongolia PDF
Б.Энхцэцэг, А.Солонго, Ц.Болормаа, Т.Навч 74-79
Factors to be considered in choosing the type of conventional dwelling: Mongolian case PDF
Б.Мягмарсүрэн 80-87