N19, 2010

Агуулга

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд: Эмэгтэйчүүдийн умайн лейомиом, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн шинжилгээ PDF
А.Солонго, Б.Жаргалсайхан 7-14
Монгол улсын төрөлт ирээдүйд доогуур түвшинд орчих уу? PDF
Томас Спүүренгбург, Б.Энхцэцэг, Ө.Эрдэнэчимэг 15-27
Завхан аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдал PDF
Б.Бямбадорж 28-34
Мэдээллийн бааз үүсгэхэд CSPro программ ашиглах нь PDF
Б.Наранчимэг 36-51
Үндэстэн дамнасан хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье PDF
Ц.Бумхорол 53-61
Why did a synoptic storm cause a damatic damage in a limited are of Mongolia PDF
Chimgee D., Shinoda M., Kurosaki Y. and Tachiiri K. 63-68
Situation of Mongolia Legal and Illegal migrant workers in south Korea PDF
Б.Мөнхжаргал 69-87
Participatory Poverty Assessment PDF
Б.Энхцэцэг, А.Солонго, Ц.Болормаа, Т.Навч 88-101