N13, 2005

Агуулга

Боловсролын салбарт ажиллагсдын жендэрийн сегрегаци ба гэрийн хөдөлмөрийн нөлөө PDF
С.Түмэндэлгэр 4-28
Аймгуудын нас баралтын бодит түвшинг үнэлэх нь PDF
А.Солонго 29-38
Улаанбаатар хотын оёдлын үйлдвэрүүдэд хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн хөдөлмөрийн нөхцөл байдлын судалгаа PDF
Б.Наранчимэг 39-62
Монгол хүүхдийн бие, бялдар, дотор эрхтний өсөлт, хөгжил судалгаа PDF
М.Туул, Э.Ганбат, М.Энхжаргал, Л.Лхагва 63-68
Монголын бүс нутгуудын эдийн засаг-статистикийн судалгаа PDF
Б.Мягмарсүрэн 69-102
Маркетингийн судалгааг хийхдээ ёс суртахуунтай хандацгаая PDF
Д.Одмаа 103-108
X chromosome linkage disequilibrium study in east asian genetic isolates PDF
B. Munkhbat, T.Katoh, S.Mano, T.Ikuta, K.Tounai, H.Ando, T.Imanishi, H.Inoko, G.Tamiya, N.Munkhtuvshin 109-116