N12, 2005

Агуулга

Дэлхийн хүн амын өдөрт PDF
Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам 4-10
Эхийн эндэгдлийн өнөөгийн байдал түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл PDF
Г. Чойжамц, Т.Гантуяа, Д.Энхжаргал 11-14
Хүүхдийн ядуурал, түүнийг хэмжих нь PDF
Б.Наранчимэг 15-22
Монгол эрэгтэйчүүдийн үргүйдэлд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлс PDF
Г.Баясгалан, Д.Наранбат, О.Амаржаргал, Ж.Раднаабазар, Ц.Лхагвасүрэн 23-28
Айлд мал маллаж буй хүүхдүүдийн сургууль завсардалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ PDF
Д.Анхзаяа, удирдагч багш А.Солонго 29-43
Орон сууцны зах зээлийн эрэлтийн судалгаа PDF
Б.Мөнхжаргал 44-54
Улаанбаатар хотын гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийн судалгаа PDF
Ж.Мөнхбадар, удирдагч багш Б.Мөнхжаргал 55-70
Асуулгын хуудас боловсруулахад анхаарах зарим асуудал PDF
Б. Нарантулга 71-78
Статистикийн дунджийн философийн агуулга PDF
Б. Мягмарсүрэн 79-82
Хотын талаархи ойлголт тодорхойлолтууд PDF
Л.Ариунболор, удирдагч багш Т.Навч 83-90
Байгууллагын удирдлагын мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох асуудал PDF
Д.Чимгээ 91-98
E-government PDF
Д.Хонгорзул 99-102