N09, 2003

Агуулга

Ахмад настнуудад учирч буй дарамтлал хүчирхийлэл PDF
Ж.Алтанцэцэг 5-17
Монгол улсын хүн амын ажил эрхлэлт 2002 онд PDF
Б.Даваахүү 18-38
Хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй вируст гепатит, цусан суулга өвчлөлтийн түвшинг харьцуулах нь PDF
Д.Гомбосүрэн 39-42
Үр хөндөлтийн шалтгаан, сэргийлэх аргын хэрэглээ PDF
Л.Нарантуяа, Ж.Дэмбэрэлсүрэн, Д.Уранчимэг, Ц.Базаррагчаа, Б.Сувд 43-51
Өрхийн орлого ба хэрэглээ PDF
Д.Намжил 52-58
Хөгжиж байгаа орнуудын хүн амын шилжих хөдөлгөөний бодлого, төлөвлөлтийн асуудлууд PDF
Л.Хишигсүрэн 59-65
Далд эдийн засгийн мөн чанар, түүнйиг судлах шаардлага, арга зүйн асуудал PDF
П.Бямбацэрэн 66-77
Факторы миграции населиния и их классификация PDF
Ц.Цэцэгмаа 78-93
Gender and health PDF
Д.Хүрэлмаа 94-110