N07, 2002

Агуулга

Хүн ам ба ядуурал PDF
Н.Өлзийбат 6-10
Монголын хөдөөгийн хүн амын гэрлэлтийн төлөв байдал PDF
Ц.Цэрэндаш, Ж.Батсуурь 11-18
Хүсээгүй жирэмслэлт ба үр хөндөлтийн шалтгаан PDF
Л.Нарантуяа, Ж.Дэмбэрэлсүрэн, Д.Уранчимэг, Ц.Базаррагчаа, Б.Сувд 19-30
Монгол дахь зарим халдварт өвчний анагаах ухааны газар зүйн судалгаа PDF
Л.Энхбаатар, Н.Наранбат, И.Үлэмж, Б. Жамъяншарав, С.Маам, О.Ариунтуяа 31-38
Монголын оюутан залуучуудын гадаад шилжих хөдөлгөөний ирээдүйн төлөв PDF
Ц.Цэцэгмаа 39-45
Хүн амын орлогын албан татвар ба амьжиргааны чадавхи PDF
Д.Сувдаа 46-51
Уурхай дахь хүүхдийн хөдөлмөр PDF
Т.Навч 52-57
Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт ашиглаж буй байдал PDF
А.Солонго 58-62
Хүн амын гэрлэлтийн ерөнхий төлөв байдал ба анхны гэрлэлтийн дундаж нас PDF
Т.Уянга 63-76
Монгол дахь эхийн эндэгдэл: өндөр түвшинг тайлбарлах нь PDF
Б.Наранчимэг 77-88
Орон сууцны статистикийн тухай тэмдэглэл PDF
Ц.Цэрэндорж 89-97
Гэр бүл ба нийгмийн асуудлууд PDF
Д.Нарантуяа 98-104
Mongolia and kenya: a comparative overview of demographic landscape PDF
Muchira Muraguri 105-109
Regional population distribution and patterns of rural-urban growth in Mongolia PDF
Ц.Болормаа 110-115
Fertility decline in asian countries PDF
Б.Энхцэцэг 116-121