N05, 2001

Агуулга

БНС Улсад ажиллаж амьдарч байгаа хятад, Монгол ажилчдын дунд явуулсан эрүүл мэндийн судалгаа PDF
П.Цэцгээ 9-10
Mongolia: A pilot study on knowledge, attitude and practice for HIV/ AIDS prevention PDF
Ц.Болормаа, Б.Энхцэцэг 11-13
Skill compotetitiveness: Views on Recruitment, Selection, Training and skill survey Program PDF
Б.Отгонтөгс 14-17
Levels and Trends of childhood Mortality in Mongolia: An Association with women’s education PDF
А.Солонго 18-24
Хүн ба настан PDF
М.Шагдарсүрэн 25-34
Зах зээлд шилжих үеийн Монгол улсын хотжилтын зарим онцлог PDF
М.Баянтөр 35-41
Шилжих хөдөлгөөний өнөөгийн байдал PDF
Т.Навч 42-46
Монголын хүн амын нас, хүйсийн бүтцэд гарч буй өөрчлөлтүүд, түүний үр нөлөө PDF
Б.Мөнхжаргал 47-56
Хүн амын нийгмийн судалгаанд статистик аргыг хэрэглэх нь PDF
Ц.Цэрэндорж 57-65
Хүн ам зүйн хөгжлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зам PDF
П.Гансүх 66-75