IV түвшний оюутнуудын анхааралд

2019-2020 оны хаврын улирал дадлагад гарах шаардлага хангасан оюутнууд дадлагын хүсэлтээ дүнгийн мэдээллийн хамт 2020 оны 1 сарын 31-ны дотор тэнхимд өгнө үү.