“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын XIV олимпиадын II шатны удирдамж

Олимпиадын нэгдүгээр шатнаас шалгарсан нийт 8 баг оролцоно. Багийн бүрэлдэхүүнийг сольж өөрчилж болохгүй.  Өөрчлөлт орсон тохиолдолд олимпиадад оруулахгүй. Багийн бүх гишүүд оюутны үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхээ авчирна.

Хамр­ах сэдэв:

 • Микроэкономиксийн үндэс хичээлийн дараах сэдвүүд
  • Эдийн засгийн үндсэн зарчим
  • Эрэлт ба нийлүүлэлтийн хууль, мэдрэмж
  • Зах зээлийн тэнцвэр, татвар татаасын нөлөөлөл
  • Пүүсийн онол: үйлдвэрлэл ба зардал
  • Зах зээлийн хэлбэрүүд (төгс ба төгс бус өрсөлдөөнт зах зээл)
  • Хүчин зүйлсийн зах зээл
 • Макроэкономиксийн үндэс хичээлийн дараах сэдвүүд
  • Үндэсний тооцооны систем
  • Нийт эрэлт, нийт нийлүүлэлтийн загвар
  • Нийт зарлагын загвар: Кейнсийн загвар
  • Эдийн засгийн хэлбэлзэл, бизнесийн мөчлөг
  • Сангийн бодлого
  • Мөнгө ба мөнгөний бодлого

Олимпиадын 2-р шат 2018 оны 5 сарын 12-ны өрдийн Бямба гаригт 11.00 цагт МУИС дээр болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг олимпиадын удирдамжнаас үзнэ үү.