Магистрын yрьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтын хуваарь

Магистрын yрьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтын хуваарийг энд дарж үзнэ үү.