“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын XIV олимпиадын тест

“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын олимпиадад оролцогч оюутнуудад чиглэл өгөх зорилгоор 2018 оны олимпиадын тестийг оруулж байна.