“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” олимпиадын цаг хойшлолоо.

“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” олимпиадын зохион байгуулагдах цаг өөр олимпиадын цагтай давхацсаны улмаас 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 16:00 цагт зохион байгуулагдахаар хойшлогдлоо.