“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын XIII олимпиадын тест

“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” Улсын XIV олимпиадад оролцог оюутнуудад чиглэл өгөх зорилгоор 2017 оны олимпиадын тестийг оруулж байна.