Магистр, докторын оюутнуудын анхааралд

Эдийн засгийн тэнхимийн магистр, докторын оюутнууд 2018 оны 04 -р сарын 09-ний өдөр дипломын сэдвээ тодорхой болгож тэнхимд мэдэгдэж тушаалаа гаргуулна уу. Хугацаандаа амжаагүй магистр, докторын оюутнуудын тушаал гарах боломжгүйг анхаарна уу.

75754400 – 2303, 2304