Бакалаврын оюутнуудын анхааралд

Бакалаврын хөтөлбөр болон бусад журам, зөвлөмжүүдтэй танилцана уу.

Бакалаврын хөтөлбөр