Эдийн засгийн магистр, докторын хөтөлбөрийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана.

МУИС-ийн ШУС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн магистр, докторын түвшинд суралцаж буй оюутнуудын дунд нийгэм, эдийн засаг, статистик салбарын хүрээнд эрдэм шинжилгээний хурал 4-р сарын эхээр зохион байгуулагдах гэж байна. Та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.