Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Дэлхийн банкны Зүүн Ази болон Номхон далайн Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын глобал туршлагын асуудал хариуцсан эдийн засагч Анжелла Монтфаукон (Angella Faith Lapukeni Montfaucon) “Ковид-19 цар тахлын үеийн глобал өртгийн сүлжээн дэх пүүсүүд” (Firms in Global Value Chains during Covid-19: Evidence from Indonesia) сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлнэ.

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/ff1bc091-ba5f-4113-9b92-a4ab6ec76986/content

Судалгааны семинар 2023 оны 11 дугаар сарын 7-ны 16:00 цагаас цахимаар явагдана.

/Манай тэнхимийн имейл листэд нэгдэж, энэ болон цаашдын семинаруудад оролцох урилга авахыг хүсвэл dashdulam.d@num.edu.mn -д хүсэлтээ илгээнэ үү?/