Хаекийн танхимд ном хандивлалаа.

Намхайням овогтой  Жаргалын зүгээс Эдийн засгийн тэнхимийн Хаекийн танхимд

  1. Эрх чөлөө ба өмч
  2. Би яагаад конверватив үзэлтэн биш вэ
  3. Ашиг алдагдал
  4. Нийгэмд мэдлэг хэрэглэх байдал
  5. Хаекийн чухал санаанууд
  6. Төлөвлөлтөөс үүддэг үймээн самуун
  7. Мэдлэгийн хуурмаг байдал
  8. Мөнгө Инфляцийн тухай
  9. Төр
  10. Магна Харт буюу Эрх чөлөөний Аугаа Тунхаг зэрэг номуудыг хандивлалаа. Тэнхимийн хамт олны зүгээс таньд маш их баярлалаа.