Зарлал

2023-2024 оны хичээлийн жилийн ӨВӨЛ ТӨГСӨХ оюутнуудын анхааралд Академик англи хэл 3 (ахисан дунд) түвшний шалгалтыг 2023 оны 08 сарын 28-ны өдрийн 14:00-15:30 цагийн хооронд Хичээлийн 2 байрны 328 тоотод танхимаар авна. Энэ шалгалт нь Академик англи хэл 3 (ахисан дунд) хичээлийг судалсан, мөн 1, 2, 3 түвшний оюутнуудад хамаарахгүй. Дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү.

Гадаад хэл сургалтын төв

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QzrBnzwtJ0eRb2237TN7n1gDAyzah6dKuoz8AtDM0T5UNUxRSTg4UlZVUE82TENMRjdPOUZJSENBUi4u