Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинарт Малайзын Малая их сургуулийн Бизнес, эдийн засгийн факультетийн Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш доктор Ong Sheue Li “The Threshold Level of Economic Growth in BRI and Non-BRI Developing Countries for Better Environmental Quality, Institutions and Economies” сэдвээр илтгэл тавина. Семинар 2023.05.23-ны өдрийн 16.00 цагаас цахимаар зохион байгуулагдана. Манай тэнхимийн имейл листэд нэгдэж, энэ болон цаашдын семинаруудад оролцох урилга авахыг хүсвэл dashdulam.d@num.edu.mn -д хүсэлтээ илгээнэ үү?