Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинарт Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын газар, Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн захирал” Б. Батбилгүүн “Банкны Үйл Ажиллагааны Эрсдэлийн Удирдлага” сэдвээр илтгэл тавина.
Семинар 2023.04.25-ны өдрийн 16.00 цагаас цахимаар зохион байгуулагдана. Манай тэнхимийн имейл листэд нэгдэж, энэ болон цаашдын семинаруудад оролцох урилга авахыг хүсвэл dashdulam.d@num.edu.mn -д хүсэлтээ илгээнэ үү?