Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинарт Эдийн засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаач Б.Нямбаатар Төсвийн тэлэх бодлогын нөлөө: “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт сүүлийн 10 жилд” сэдвээр илтгэл тавина.
Семинар 2023.04.11-ний өдрийн 16.00 цагаас цахимаар зохион байгуулагдана. Манай тэнхимийн имейл листэд нэгдэж, энэ болон цаашдын семинаруудад оролцох урилга авахыг хүсвэл dashdulam.d@num.edu.mn -д хүсэлтээ илгээнэ үү?