СЭЗИС-ийн нэрэмжит эконометрикийн зургаадугаар олимпиад зохиогдоно.

Оюутнуудын эконометрикийн онолын мэдлэгийг гүнзгийрүүлж, судалгаа, шинжилгээ хийх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг олимпиадад оролцохыг урьж байна.