Эрүүл мэндийн үзлэг

2022 оны 12 сарын 1 буюу Маргааш өглөө 8:30-17:30 хүртэл доорх хөтөлбөрийн хүрээнд МУИС-ийн эмнэлэг дээр үзлэг, шинжилгээг хийх гэж байгаа тул тан бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.