Магистрын өрсөлдөөнт тэтгэлэгт хөтөлбөрт урьж байна