Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн докторант оюутан Ч. Отгочулуу  “Зэсийн зах зээлийг тоглоомын онол ашиглан загварчлах нь” сэдвээр диссертацын ажлын эхний хэлэлцүүлэгээ танилцуулна.
Семинар 2021.05.12-ны өдрийн 9.00 цагаас цахимаар зохион байгуулагдана.
Манай тэнхимийн имейл листэд нэгдэж, энэ болон цаашдын семинаруудад оролцох урилга авахыг хүсвэл dashdulam.d@num.edu.mn -д хүсэлтээ илгээнэ үү?