Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн тэнхимийн багш Б. Энхмаа “Шилжилтийн эдийн засгуудын худалдаанаас авах хожоо: Монгол, Вьетнамын жишээ” сэдвээрх судалгааны ажлаа танилцуулна.
Судалгааны ажлыг эндээс уншиж болно.
Семинар 2020.03.03-ны өдрийн 16.00 цагаас цахимаар зохион байгуулагдана.
Манай тэнхимийн имейл листэд нэгдэж, энэ болон цаашдын семинаруудад оролцох урилга авахыг хүсвэл dashdulam.d@num.edu.mn -д хүсэлтээ илгээнэ үү?
Семинарын дэлгэрэнгүй мэдэээллийг дорх холбоосоос авна уу?