“Спортын нөхөрсөг тэмцээн”- ийг Банк, санхүүгийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан

Санхүү-Банкны тэнхимийн мэргэжил сурталчилах 7 хоногийн аяны хүрээнд Спортын нөхөрсөг тэмцээнийг 13 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн тэмцээн нь сагс болон  гар...
Дэлгэрэнгүй

“Нөхөрсөг гар бөмбөг”-ийн тэмцээн

2016-2017 оны хичээлийн жилийн “САНХҮҮ, БАНКНЫ ТЭНХИМ”-ийн мэргэжил сурталчилах 7 хоногийн хүрээнд сургуулийн багш ажилчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан...
Дэлгэрэнгүй

“Мөнгөний өнгө АСТ” тэмцээн

СБТ  тэнхим сурталчлах 7 хоногийн аяны хүрээнд “Оюутнуудын мөнгөний талаарх үзэл, мөнгөнд хандах хандлагыг тодорхойлох онолын мэдлэгийг бататгах, түүнийгээ бусдад нээн харуулах мөн...
Дэлгэрэнгүй