Тэнхимийн их семинар

Тэнхимийн их семинарыг 2017.04.20-нд 201 ангид зохион байгуулсан. Тус семинарт  хамтран ажилдаг мэргэжлийн байгуулагуудын төлөөлөл болох Завхан Төрийн банкны тооцооны төв хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Нямдэмбэрэл, Төрийн банкны харилцааны ахлах менежер Б.Амартүвшин, Завхан ХААН банкны Бизнес хөгжил хариуцсан менежер Д.Отгонбаяр, Завхан ХААН банкны Цахим банк хариуцсан менежер Г.Нарантуяа  нар болон  Санхүү – Банкны тэнхимийн багш нар, мэргэжлийн ангийн төгсөлтийн ажил бичиж буй оюутнууд оролцож бүтээлээ хэлэлцүүлсэн.

  • Эхний хэлэлцүүлэгт: FM4-1 ангийн оюутан Энхзаяа “Орон нутаг дахь худалдан авах ажиллагааг сайжруулах боломж” гэсэн сэдвээр өөрийн дипломын ажилаа хэлэлцүүлж, санал шүүмжийг авсан.
  • ВА4-1 ангийн оюутан Хонгорзул “Орон нутаг дахь банкны даатгалын зуучлалын үйлчилгээг сайжруулах нь” гэсэн сэдвээр өөрийн дипломын ажилаа хэлэлцүүлж, санал шүүмжийг авсан.
  • ВА4-1 ангийн оюутан Тунгалаг “МУ-ын банкны тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” гэсэн сэдвээр өөрийн дипломын ажилаа хэлэлцүүлж, санал шүүмжийг авсан.
  • FE4-1 ангийн оюутан Ууганзаяа “Аялал жуучлалын салбарт ГШХО-ыг нэмэгдүүлэх боломж” гэсэн сэдвээр өөрийн дипломын ажилаа хэлэлцүүлж, санал шүүмжийг авсан.
  • Намсан “Орон нутаг дахь ААН-үүдын санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах боломж” гэсэн сэдвээр өөрийн дипломын ажилаа хэлэлцүүлж, санал шүүмжийг авсан.
  • С.Ням-Очир багш “Үр дүнд суурилсан боловсрол CDIO стандарт арга зүй” талаар хэлэлцүүлэг хийсэн
  • О.Эрдэнэчимэг багш “ Татварын шинэчлэл”- ийн талаар хэлэлцүүлэг хийв.
  • Д.Оюунпүрэв багш “”
  • Г.Бадамхорол багш “Татварын хяналт шалгалтын онол, практикын зарим асуудалд” сэдэвээр хэлэлцүүлэг хийв.
  • С.Шүрэнцэцэг багш

Хэлэлцүүлэг 15:00-18:00 хүртэл үргэлжсэн бөгөөд амжилттай боллоо.

20170420_163425  20170420_152214 20170420_15215420170420_155757

20170420_152640   20170420_155701