“Мөнгөний өнгө АСТ” тэмцээн

СБТ  тэнхим сурталчлах 7 хоногийн аяны хүрээнд “Оюутнуудын мөнгөний талаарх үзэл, мөнгөнд хандах хандлагыг тодорхойлох онолын мэдлэгийг бататгах, түүнийгээ бусдад нээн харуулах мөн тэдний авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор”                                   III, IV курсын оюутнуудын дунд зохиогдсон “Мөнгөний өнгө АСТ” тэмцээн 2017.04.18-нд 121 лекцийн зааланд болсон.

Тус АСТ-нд банкны мэргэжлийн ВА4-1 ангийн “Money” баг 1-р байр, санхүү эдийн засаг мэргэжлийн FE3-1 ангийн “Аравт” баг 2-р байр, FE4-1 ангийн “Алтан гүйлгээ” баг 3-р байр тус тус эзэлсэн. Шалгарсан багуудад  Завхан ХАС банкны хамт олон бэлэг дурсгалын зүйл гардуулан урамшуулав.

Шүүгч багшаар СБТ-ийн багш О.Эрдэнэчимэг, Д.Оюунпүрэв, С.Ням-Очир сууж өөр өөрсдийн үнэлгээгээ өгч дундажаар багуудын оноог гаргаж дүгнэсэн.

Нийт идэвхитэй оролцсон анги хамт олон хамтран ажилласан Завхан ХАС банкны хамт олондоо баярлалаа.

20170418_161714

20170418_153822

20170418_153830 20170418_153837 20170418_154131 20170418_154155 20170418_155117 20170418_161520 20170418_161540   20170418_161811 20170418_161943 20170418_162103 20170418_162318  20170418_162432 20170423_193855 20170424_111327 20170424_111843