ХАС банктай хамтарсан “Танилцах аялал”

“ХАС банк”- ны Завхан салбарын захирал “Багийн ажиллагаа” сэдвээр оюутнуудад лекц уншив.

sbt16

 “ХАС банк”- ны захирал Гүррагчаа 2016.03.22-ны өдөр Санхүү-Банкны тэнхимийн мэргэжлийн 1-4 курсын нийт 89 оюутанд “Багийн ажиллагаа” сэдвээр лекц уншсан.

Энэхүү лекцийн хүрээнд:

  • Баг гэж юу вэ?
  • Багийн бүтэц
  • Багийн ажиллагаа гэж юу вэ?
  • Багийн ахлагч, гишүүд
  • Багийн жинхэнэ гишүүн гэж хэн бэ?
  • Багийн гишүүний багт гүйцэтгэх үүрэг
  • Багийн зорилго, хүрэх үр дүнгийн талаар оюутнуудад маш их хэрэгцээт мэдлэг болохуйц лекцийг уншиж, оюутнууд сонирхосон зүйлийнхээ талаар асууж хариулт авсан нь өндөр ач холбогдол бүхий лекц болж өнгөрсөн.

ХАС банктай хамтарсан “Танилцах аялал” зохион байгуулсан  

МУИС-ийн завхан сургуулийн Санхүү банкны тэнхимийн  Мэргэжил сурталчилах 7 хоногийн  аяны үйл ажиллагаатай холбогдуулан банкны мэргэжлийн практик үй ажиллагаатай танилцах, мэргэжлийн бахархал, ажиллах боловсон хүчний хүмүүстэй танилцах, банкууд өөрийн боловсон хүчний бааз болсон  мэргэжлийн ангийн  оюутнуудад өөрийн  үйл ажиллагаа танилцуулах, мэргэжлийн бахархал итгэл үнэмшлийг төрүүлэх зорилгоор Банкны 3-р курсын оюутнууд ХАС банктай хамтран танилцах аялалыг зохион байгуулсан.

sbt13sbt12sbt15sbt14

Энэхүү ажлын хүрээнд ХАС банкны захирал Гүррагчаатай уулзалт ярилцлага хийж, Хас банкны бүтэц зохион байгуулалттай танилцаж, үйл ажиллагааг биечлэн үзэж танилцсан.