Тэргүүн мэдээ

“МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс санаачлан хийж буй “МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”ийг 2017 огы 02-р саоын 15-18 ний хооронд сургуулийн талаар болон суралцах...
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Цагдаагийн газар,НББ-ийн тэнхимтэй хамтран оюутнуудад лекц уншлаа

Аймгийн Цагдаагийн газрын орлогч дарга дэд хурандаа Б.Батдэлгэр, цагдаагийн дэслэгч, сэтгэл зүйч,  П.Даваахүү нар оюутнуудад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, “Архидан...
Дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн Мэргэжил сурталчилах аян

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим нь мэргэжлийн 7 хоногийн аян 2016 оны 11 сарын 01-наас 11сарын 5-ны хооронд  явууллаа. Мэргэжил сурталчлах аяны хүрээнд уламжлал болон явагддаг  тэмцээн уралдаануудыг...
Дэлгэрэнгүй

2016-2017 оны хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн журам, бүртгэл

“Монгол Улсын Их Сургуульд 2016 оны бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам” 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар шинэчлэгдсэн батлагдсан билээ....
Дэлгэрэнгүй

Няравын дамжаа

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс 2015 оны  сарын 11 –р сард Няравын мэргэжил олгох сертификаттай сургалт явууллаа. Тус сургалтанд бүрэн дунд болон санхүү...
Дэлгэрэнгүй

СУПЕР ОЮУТАН-2015 РЕАЛИТИ ШОУ

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс санаачлан зохион байгуулсан “Супер оюутан” реалити шоу нь 2015 оны 11 сарын 17-оос 2015 оны 12 сарын 10 хооронд СПОРТЛОГ ОЮУТАН БИЗНЕС...
Дэлгэрэнгүй