“МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс санаачлан хийж буй “МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”ийг 2017 огы 02-р саоын 15-18 ний хооронд сургуулийн талаар болон суралцах боломжтой мэргэжлийн ач холбогдлын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг дунд сургуулийн суралцагчдад сурталчилах, бизнесийн удирдлагын чиглэлийн мэргэжлийн талаар чиг баримжаа олгох, ажлын байран дээрх ажил үүргийн функцтэй танилцуулах зорилготойгоор тус ажлыг  зохион байгууллаа.

DSC02266 DSC02271 DSC02272 DSC02274 DSC02275 DSC02277 DSC02280 DSC02282 DSC02283 DSC02284 DSC02285 DSC02289 DSC02290 DSC02291 DSC02293 DSC02295 DSC02303 DSC02305DSC02299 DSC02306 DSC02307 DSC02309 DSC02328 DSC02330 DSC02331 DSC02337 DSC02338 DSC02339 DSC02342 DSC02343DSC02341 DSC02344 DSC02345 DSC02347 DSC02348 DSC02350 DSC02352 DSC02354 DSC02357 DSC02358 DSC02362 DSC02368 DSC02369 DSC02370 DSC02371 DSC02372 DSC02374 DSC02375 DSC02376 DSC02379 DSC02380 DSC02381 DSC02383 DSC02384 DSC02389 DSC02395DSC02387 DSC02398 DSC02401 DSC02402 DSC02404 DSC02406 DSC02408 DSC02409 DSC02412 DSC02417 DSC02418 DSC02422 DSC02426 DSC02427 DSC02430 DSC02432 DSC02434 DSC02443 DSC02444 DSC02448 DSC02454

Энэ ажлын хүрээнд  Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд III сургуулийн 46  сурагч,  Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд IV сургуулийн 35 сурагч,  Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд  сургууль Жавхлант цогцолбор сургуулийн 106  суралцагчид оролцлоо.

Өдөрлөгийн хүрээнд Завхан аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Төрийн банк, Татварын хэлтэс,  МУИС-ийн Завхан Сургуулийн үйл ажиллагааны чиглэл танилцуулж, мэргэжилтэн, ажилтнуудын ажил үүргийн функцыг танилцууллаа,  мөн төгсөх 12-р ангийн суралцагчдад мэргэжлийн чиглэл олгох ажлыг явуулж тэдний санаа бодлыг сонсон зөвөлгөө өгч ажиллаа

Тус өдөрлөгийн үеэр  дээрх 3 сургуулийн ахлан ангийн сурагчдын дунд Сагсан бөмбөгийн Шилжих явах Цомын төлөөх тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд нийт 10 багийн 90 гаруй тамирчид  оролцож  Шилжин явах цомыг Бүрэн дунд 3-р сургуулийн баг тамирчид авлаа.

DSC02468 DSC02472 DSC02473 DSC02474 DSC02476 DSC02478 DSC02479DSC02477 DSC02481 DSC02483 DSC02485 DSC02487DSC02484 DSC02488 DSC02489 DSC02491 DSC02492 DSC02496 DSC02497 DSC02500 DSC02501 DSC02502 DSC02504 DSC02506 DSC02507DSC02505 DSC02508 DSC02511 DSC02512 DSC02514 DSC02515 DSC02517 DSC02521 DSC02522 DSC02523 DSC02524 DSC02526 DSC02528 DSC02530 DSC02531 DSC02537 DSC02538 DSC02540 DSC02542 DSC02543 DSC02544 DSC02546 DSC02547 DSC02548 DSC02553DSC02554 DSC02556 DSC02557 DSC02558 DSC02565 DSC02567 DSC02569 DSC02571 DSC02587 DSC02588 DSC02590  DSC02594 DSC02600

DSC02606 DSC02601

DSC02610

    Эрэгтэй

1-р байр Бүрэн дунд 3-р сургуулийн 12-р  анги

2-р байр Жавхлант Цогцолбор сургуулийн 12-р анги

3-р байр Жавхлант Цогцолбор сургуулийн 11-р анги

Эмэгтэй

1-р байр Бүрэн дунд 4-р сургуулийн 11-р анги

2-р байр Бүрэн дунд 3-р сургууль 11-р анги

3-р байр Бүрэн дунд 4-р сургуулийн 12-р анги