Гадаад хамтын ажиллагаа

Москвагийн Их сургууль, Иркутск хотын Улсын  Их сургууль,  Саратовын  Их сургууль, Улаан-Үүд хотын багшийн Их сургууль, Халимагийн их сургууль, БНЧУ-ын Карлын их сургууль, БНПУ-ын Варшавын их сургууль, Лодзийн их сургууль, Шлёнскийн Их Сургууль, БНФУ-ын Сорбонны Их сургууль, Дидрогийн Их сургууль, Дорно дахины хэл, соёл иргэншлийн дээд сургууль, Лиллийн Их сургууль, Мюнхений Технологийн Их Сургууль, Гумьболтын Их сургууль, Испани улсын Барселоны Их сургууль, Севилийн Их сургууль, Итали улсын Венецийн Фоскарийн Их сургууль, Ромын Сапиянзагий Их сургууль зэрэг олон их дээд, сургуультай хамтран ажиллаж, багш оюутан солилцох, ахисан шатны сургалтанд хамруулах, зуны сургалт зохион байгуулах, оюутныг хамруулах, хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах, судалгааны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Энэ зорилгын хүрээнд үндэсний болон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох, санаачлах, зохион байгуулах ажлыг тасралтгүй хийж ирсэн.