“МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс санаачлан хийж буй “МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”ийг 2017 огы 02-р саоын 15-18 ний хооронд сургуулийн талаар болон суралцах...
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Цагдаагийн газар,НББ-ийн тэнхимтэй хамтран оюутнуудад лекц уншлаа

Аймгийн Цагдаагийн газрын орлогч дарга дэд хурандаа Б.Батдэлгэр, цагдаагийн дэслэгч, сэтгэл зүйч,  П.Даваахүү нар оюутнуудад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, “Архидан...
Дэлгэрэнгүй

“Эрдэм шинжилгээний Илтгэлд тавигдах шаардлага” сэдэвт лекц

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс 2016-2017 оны хичээлийн жилийн  Эрдмийн сар-1 аян  хүрээнд зориулан  НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч Д.Нар-Од нь 1-4-р курсын  нийт 60 гаруй оюутнуудад “Эрдэм...
Дэлгэрэнгүй