Их семинар

МУИС-ИЙН ШУС-ИЙН БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАРЫН ГАЗАРЗҮЙН ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЕМИНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019.09.04

  1. Тэнхимийн дэд профессор, профессорууд семинар удирдаж өөрсдөө семинарт судалгааны ажлаа хэлэлцүүлэх болон удирдаж буй оюутнуудаа эрдэм шинжилгээний семинарт илтгэл хэлэлцүүлэхэд бэлтгэж зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй .
  2. Тэнхимийн их семинар нь сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийн баасан гаригт болохыг анхаарна уу.

Удирдагчийн нэр

Илтгэгчийн нэр

Судалгааны сэдэв

Судалгааны семинар хэлэлцүүлэх хугацаа

Хаана болох

ГАЗАРЗҮЙН ТЭНХИМИЙН ДОКТОРАНТУУД

1

Дэд проф. Ш.Оюунтуяа, Проф. Р.Мижиддорж

Э.Баяржаргал

Хур тунадас ахиу ба татруу үеийн уур амьсгалын зарим онцлогийн асуудалд /Хөвсгөл, Булганы жишээн дээр/

2019/10/25

Хичээлийн II-р байр, 136в тоот, 13:00

2

Проф. В.Батцэнгэл

н.Даваабаяр

Хөвсгөл орчимд аялал жуулчлал хөгжүүлэх байгаль газарзүйн үндэслэл

3

Проф. Д.Даш

Э.Алтанболд,

Маг. Х.Уламбадрах

Улаагчины Хар нуурын хотгорын морфологийн тайлал

4

Проф. Д.Даш

Э.Алтанболд,

Маг. Уламбадрах

Монгол орны нуурын хотгорын гарал үүслийн ангилалын асуудалд

2019/11/29

5

Проф. С.Эрдэнэсүх

Д.Сандэлгэр

Хязгаарын үе давхаргын агааржуулалтын итгэлцүүр, агаарын бохирдол хоорондын хамаарал

2019/12/27

6

Проф. С.Эрдэнэсүх

Б.Мягмарсүрэн

Жижиг гол сайрын урсацыг тооцоолох боломж

2020/02/28

7

Проф. С.Эрдэнэсүх

Д.Сайнбаяр

GOSAT хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан хүлэмжийн хийн ялгарлыг тодорхойлох боломж

8

Проф. С.Эрдэнэсүх

Д.Сандэлгэр

Орчих мандлын озоны босоо чиглэл дэх хуваарилагдалт

2020/03/27

9

Проф. Д.Даш

Э.Алтанболд,

Маг. Х.Уламбадрах

Монгол орны нууруудын судалгааны түүх, судалгааны шинэ чиглэл

10

Дэд проф. Г.Гантулга, Проф. В.Батцэнгэл

Д.Цолмон

Уул уурхай дагасан хотуудын орон зайн зүй тогтол, морфологи бүтцийн судалгаа

2020/04/24

11

Проф. С.Эрдэнэсүх

Д.Энхзул

Дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй хуурайшлын зэргийн үнэлгээний асуудалд

12

Дэд проф. Г.Гантулга,

Дэд проф. Ц.Базарханд

Д.Дорлигжав

Газрын масс үнэлгээний аргазүйн асуудалд

13

Проф. С.Эрдэнэсүх

С.Далайжаргал

Сав газрын нийлбэр ууршицыг тооцоолох боломж

2020/05/29

ГАЗАРЗҮЙН ТЭНХИМИЙН МАГИСТРАНТУУД

1

Проф. В.Батцэнгэл, Маг. Ч.Болорчулуун

Б.Лхамсүрэн

Корын мэдээллийн сан

2019/10/25

Хичээлийн II-р байр, 136в тоот, 13:00

2

Док. С.Мөнхнаран

Б.Цагаанбаяр

Улаанбаатар хотын авто зогсоолын шийдэл

3

Дэд проф. Ц.Базарханд

Док. С.Мөнхнаран

Г.Пэрлиймаа

Бэлчээрийн доройтлын эрсдлийн үнэлгээ

2019/11/29

4

Дэд проф. Г.Гантулга

Э.Чанцалдулам

Орон зайн мэдээллийн системд суурилсан хот төлөвлөлтийн асуудалд - Улаанбаатар хотын жишээн дээр

5

Дэд проф. Ц.Базарханд

Н.Нямдорж

Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн байршлын төлөвлөлт

6

Док. М.Уртнасан

Muqier

Газрын доройтолд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн асуудалд

7

Дэд проф. Ц.Базарханд, Док. С.Мөнхнаран

Д.Нямдаваа

Хот суурингийн газар ашиглалтын судалгаа

2020/03/27

8

Дэд проф. Г.Гантулга

Маг. Д.Дорлигжав

С.Наранцогт

Газар ашиглалтын орон зайн зүй тогтол ба газрын үнийн хамаарлын судалгаа