Захиргааны зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэлээ

Дэлхий нийтэд тархаад буй COVID-19 цар тахлын үеийн онцгой байдлын хорио цээрийн дэглэмийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгасантай холбогдуулан МУИС-ийн Захиргааны зөвлөл газар, алба, хэлтсийн дарга нарыг оролцуулан 2020 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр өргөтгөсөн хуралдаан хийсэн.

Уг хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлуудыг захирлын тушаалаар баталгаажуулан та бүхэнд хүргэж байна.

Хуваалцах