Судалгаа

Ази судлалын тэнхимийн Түрэг судлалын салбар нь Эртний түрэг, уйгурын хэл, түүх болон орчин цагийн турк хэл, соёлын чиглэлээр голлон судалгаа хийж байгаа билээ.

  • Төсөл:
  • Moğolistan Türkolojisi Prestij Eseri Projesi, Хэрэгжих хугацаа: 2015.06.15-2015.10.15, Санхүүжүүлэгч: БНТУ-ын Улаанбаатар дахь Элчин сайдын яам, Хэрэгжүүлэгч: МУИС, ШУС, Ази судлалын тэнхим, Түрэг судлалын салбар
  • Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт орших Цагаан Овоо, Баянцогтын хөндийд малтлага, судалгааны ажил хийх төсөл, Хэрэгжих хугацаа: 2016.04.22-2016.09.20, Санхүүжүүлэгч: ТИКА/Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлагийн Улаанбаатар дахь Хөтөлбөр зохицуулалтын газар/, Хэрэгжүүлэгч: МУИС, МУШУА
  • Moğolistan’ın Arslan Kışlağı Bölgesindeki Türk Eserleri (Kaya Resimleri – Tamgalar – Yazıtlar), Хэрэгжих хугацаа: 2017.05.30-2018.05.30, Санхүүжүүлэгч: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Хэрэгжүүлэгч: МУИС, ШУС, Ази судлалын тэнхим, Түрэг судлалын салбар
  • “Баруун бүс нутаг дахь руни бичиг, тамганы цогц судалгаа-1”, Хэрэгжих хугацаа: 2019.01.20-2019.12.15, Санхүүжүүлэгч: МУИС, Залуу судлаачдын багийн тэтгэлэг
  • “Баруун бүс нутаг дахь руни бичиг, тамганы цогц судалгаа-2”, Хэрэгжих хугацаа: 2020.01.20-2020.12.31, Санхүүжүүлэгч: МУИС, Залуу судлаачдын багийн тэтгэлэг

 

ICAS2021