Төсөл

“Солонгос сан”-гийн төсөл

 • 1999-2002 Солонгос монгол толь бичиг зохиож хэвлэх
 • 2002-2004 Солонгос хэлний сурах бичиг зохиох
 • 2004-2006 “Солонгос түүх” хоёр боть ном зохиож хэвлэх
 • 2006-2010 Солонгос судлалын хичээлийн гарын авлага   зохиож хэвлэх

Бусад төсөл

 • 1994, Солонгос-Монголын Хамтын ажиллагааны Нийгэмлэг, “Солонгос хэл” 4 дэвтэр сурах бичиг орчуулж, хэвлэх
 • 1996, Гадаад Сурталчилгааны Агентлаг, “Солонгосын шилдэг өгүүллэгийн дээжис”
 • 2004-2006, Солонгос Судлалын Төв Академи, “Солонгос судлал ” сэтгүүл
 •  2005-2006, Утга зохиолын Орчуулгын Хүрээлэн, “Чүнъхян бүсгүйн домог” орчуулж хэвлэх
 • 2008-2011,  Күгминъ банк, Монгол хүнд зориулсан цогц сурах бичиг
 • 2007-2008, Үндэсний Хэлний Хүрээлэн, “Утгыг тайлж хялбаршуулсан Хүнмин Жонгым”
 • 2008-2011, их дээд сургуулийн оюутанд зориулсан “Солонгос хэлний цогц сурах бичиг” 1-6 боть зохиох төсөл
 • 2010-2011, Тхайсанъ Соёлын Сан, “Косанъжа” зохиолыг орчуулах
 • 2016-2019 дунд сургуулийн солонгос хэлний жишиг сурах бичиг зохиох төсөл.

 

ICAS2021