Төсөл

  • 2014-2015 он “Өнөө цагийн хятад хэл” дунд шатны сурах бичгийн орчуулга /Дотоодынтөсөл/, удирдагч М.Чимэдцэеэ
  • 2014-2015 он “Өнөө цагийн хятад хэл” дээд шатны сурах бичгийн орчуулга /Дотоодынтөсөл/, удирдагч М.Чимэдцэеэ
  • 2015 он  “Монголын эзэнт гүрний дараах үед холбогдох нангиад хэлээрх сурвалжийн орчуулга, судалгаа” /МУИС-ийн залуу судлаачийн грант/, удирдагч Д.Ундрах
  • 2018-2019 он “蒙古国汉学与文化发展报告” /ОУ-ын хамтарсан төсөл, МУИС- Бээжингийн Хэл соёлын их сургууль/, удирдагч Г.Элдэв-Очир
  • 2019 он “1952-1962 онд орчуулагдсан хятад өгүүллэгийн түүвэр” /Дотоодынтөсөл/, удирдагч Ш.Эгшиг
  • 2019 он “Дэлхийд тархсан хятад ном, сударын каталоги хийх төсөл” /Дотоодынтөсөл/, удирдагч Д.Ундрах
  • “Дэлхийн соёл иргэншил” ерөнхий суурийн хичээлийн сурах бичиг бичих төсөл /МУИС/, удирдагч Д.Ундрах

 

ICAS2021