Философи шашин судлалын тэнхмийн спорт өдөрлөг

Воллейболын тэмцээнд

 • 1-р байрыг Философийн 3-р анги
 • 2-р байрыг багш нарын баг
 • 3-р байрыг 2007 оны төгсөгчдийн баг эзэллээ.
 • Воллейболын шилдэг тоглогчоор Философийн 3-р ангийн Үйтүмэн

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд

 • 1-р байрыг Философийн 4-р анги
 • 2-р байрт 2007 оны төгсөгчид
 • 3-р байрыг Философийн 3-р ангийн багууд эзлэв.
 • Сагсны шилдэг тоглогчоор  Философийн 4-р ангийн Түвшин-Эрдэнэ

Шатрын тэмцээнд

 • 1-р байрыг Шашин судлалын төгсөгч Мянганбаатар
 • 2-р байрыг шашин судлалын төгсөгч Үүрийнцолмон
 • 3-р байрыг философийн салбарын төгсөгч Болд нар эзлэв.

Даамны тэмцээнд

 • 1-р байрыг Үүрийнцолмон
 • 2-р байрыг философийн 4-р ангийн Эрдэнэжаргал
 • 3-р байрыг философийн төгсөгч Болд нар эзлэв.