“Мөнгөний өнгө АСТ” тэмцээн

СБТ  тэнхим сурталчлах 7 хоногийн аяны хүрээнд “Оюутнуудын мөнгөний талаарх үзэл, мөнгөнд хандах хандлагыг тодорхойлох онолын мэдлэгийг бататгах, түүнийгээ бусдад нээн харуулах мөн тэдний авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор”                                   III, IV курсын оюутнуудын дунд зохиогдсон “Мөнгөний өнгө АСТ” тэмцээн 2017.04.18-нд 121 лекцийн зааланд болсон. Тус АСТ-нд банкны мэргэжлийн ВА4-1 ангийн “Money” баг 1-р байр, санхүү эдийн … Continue reading “Мөнгөний өнгө АСТ” тэмцээн