Тэнхимийн их семинар

Тэнхимийн их семинарыг 2017.04.20-нд 201 ангид зохион байгуулсан. Тус семинарт  хамтран ажилдаг мэргэжлийн байгуулагуудын төлөөлөл болох Завхан Төрийн банкны тооцооны төв хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Нямдэмбэрэл, Төрийн банкны харилцааны ахлах менежер Б.Амартүвшин, Завхан ХААН банкны Бизнес хөгжил хариуцсан менежер Д.Отгонбаяр, Завхан ХААН банкны Цахим банк хариуцсан менежер Г.Нарантуяа  нар болон  Санхүү – Банкны тэнхимийн багш нар, мэргэжлийн … Continue reading Тэнхимийн их семинар