Номын сангийн “КОХА” электрон каталогийг ашиглацгаая

“КОХА” электрон каталогит хандах IP хаягийг номын санчаас авах

koxa koxa1 koxa2 koxa3 koxa4