2016-2017 оны хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн журам, бүртгэл

“Монгол Улсын Их Сургуульд 2016 оны бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам” 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар шинэчлэгдсэн батлагдсан билээ. Журмыг эндээс үзнэ үү.

Элсэлтийг орон даяар, цахим хэлбэрээр явуулах бөгөөд бүртгэлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг  http://burtgel.num.edu.mn болон www.num.edu.mn цахим хуудаснаас авна уу.

МУИС 2016-2017 хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл 2016 оны 04 дүгээр сарын 25-наас эхлэн http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна. Та Боловсролын үнэлгээний төвийн системд ханддаг бүртгэлийн дугаар, нууц үгээрээ нэвтэрч бүртгүүлнэ үү.

 

Download (PDF, 3.13MB)

МУИС, Сургалтын нэгдсэн алба