Санхүүчдийн баярын хүрээнд зохион байгуулсан Спортын 5 төрөлт тэмцээний тайлан

МУИС-ийн Орхон сургуулийн Санхүү Эдийн засгийн тэнхим нь Санхүүчдийн баярыг угтан спортын арга хэмжээг 2016 оны 11 сарын 19-нд зохион байгуулсан. Тэмцээн нь дараах төрлөөр явагдсан. Үүнд: Сагс Волейбол Шатар Даам Буухай...
Дэлгэрэнгүй

Зарлал

Бүх зарлал