МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР СОНГОЛТ

Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг гэж юу вэ?

МУИС-д хэрэгжиж буй бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах, өөрийн мэргэжлийн чиг баримжааг тодорхойлох, хариуцсан мэргэжилтэн, тэнхимүүдээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авдаг, улирал тутам зохион байгуулагддаг үйл ажиллагаа юм.

Цааш унших

Хөтөлбөрийн тандалт гэж юу вэ?

Хөтөлбөрийн тандалт нь улиралд 1 удаа, мэргэжлийн хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөгийн дараа 7 хоногт болдог. Урьдчилсан тандалтын мэдээлэлд үндэслэн харьяа бүрэлдэхүүн сургуулиуд нь тухайн хөтөлбөрөөр элсүүлэх оюутны хяналтын тоог (квот) тогтоодог тул тандалтын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцсоноор таны сонгосон хөтөлбөрт элсэн орох боломж улам нэмэгдэх юм.

Цааш унших